Užitečné‎ > ‎

Knihovny

Zobrazuje se 22 položek
NázevPopisKategorieDokumentace
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
Řadit 
 
NázevPopisKategorieDokumentace
CodeNarc Nejpoužívanější nástroj pro statickou analýzu kódu (obdoba PMD nebo FindBugs). Je například součástí Code Quality pluginu pro Gradle. Testování http://codenarc.sourceforge.net/ 
EasyB Framework pro jednoduché psaní testů pomocí Behaviour Driven Development. Snadno umožňujě psaní scánářů, které mohou ale nemusí obsahovat ověřovací Groovy kód. Testování http://www.easyb.org/dsls.html 
Gaelyk Aplikační framework, který podstatně zjednodušuje použitelnost Google App Engine pro vývoj v na platformě Java Web http://gaelyk.appspot.com/tutorial 
GAnt Knihovna zjednodušující práci se s nástrojem Ant. Použit je například v Grails. V současnosti na ústupu díky Gradle. Sestavení (Build) http://gant.codehaus.org/Articles+On+Gant 
GBench Knihovna pro jednoduché profilování aplikací. Jednotlivé benchmarky jsou aplikovány pomocí anotací nebo builderu. Testování http://code.google.com/p/gbench/ 
GContracts Knihovna umožňuje specifikovat invarianty tříd a funkcí (podmínky, které musí být splněny před nebo po spuštění funkce, případně vždy platné pro danou třídu). Unikátnost tkví v možnost specifikovat invarianty pro rozhraní a tak donutit implementující třídy, aby bezpodmíněčně splnily  Specifikace https://github.com/andresteingress/gcontracts/wiki 
Geb Knihovna založená na Seleniu poskytící jazyk pro snadné psaní testů webových rozhraní. Testování http://geb.codehaus.org/latest/manual/ 
GMaven Knihovna pro integraci sestavení kódu psaného v Groovy do Maven buildů. Sestavení (Build) http://docs.codehaus.org/display/GMAVEN/Home 
GMetrics Nástroj pro statickou analýzu velikosti a komplexity kódu.  Testování http://gmetrics.sourceforge.net/gmetrics-ant-task.html 
GPars Framework, který podsatně zjednodušuje tvorbu paralelních (vícevláknových) aplikací Vícevláknové aplikace http://gpars.codehaus.org/Groovy+Fast+Track 
Gradle Nastroj pro sestavení vycházející filozoficky z Maven či Ant, jejichž nedostatků se snaží vyvarovat. Je výrazně modulární. Nabízí DSL pro jednoduchou specifikaci. Výborný při řešení multiprojektových buildů.  Sestavení (Build) http://www.gradle.org/current/docs/userguide/userguide_single.html 
Graffiti Odlehčený webový framework inspirovaný Sinatrou. Web https://github.com/webdevwilson/graffiti 
Grails Webový aplikační framework pro rychlý vývoj inspirovaný Ruby on Rails postavený na ověřených Java technologiích jako Spring či Hibernate Web http://grails.org/doc/latest/ 
Gretty Odlehčený webový server napsaný v Groovy++ a postavený na Netty. Umožňuje vytvářet jednoduché webové servery i klienty, podporuje NIO, asynchronní zpracování požadavků i websockety. Web https://github.com/groovypp/gretty/wiki/Getting-Started 
Griffon Desktopový aplikační framework inspirovaný Grails pro rychlou tvorbu programů založených na Swingu či SWT. Desktop http://griffon.codehaus.org/Quick+Start 
Groovy++ Rozšíření jazyka Groovy o statickou kompilaci. Díky anotacím či oslišným koncovkám souborů lze dynamicky kompilovat pouze určitou část kódu a zajistit tak vyšší rychlost aplikace. Groovy++ http://code.google.com/p/groovypptest/wiki/Welcome 
GroovyLint Nástroj na analýzu kódu během kompilace. Funguje na bázi globální transformace, takže stačí nahrát JAR na class path a začnou se objevovat nové kompilační chyby, které by se jinak mohly projevit až za běhu programu. Testování http://www.groovylint.com/ 
GroovyServ Knihovna pro rychlejší spouštění skriptů napsaných v Groovy. Systém http://kobo.github.com/groovyserv/userguide_en.html#ref-userguide 
Ratpack Mikrowebový framework inspirovaný frameworkem Sinatra pro Ruby. Umožňuje jednoduché REST mapování a generaci stránek na základě Groovy SimpleTemplateEngine. Web https://github.com/bleedingwolf/Ratpack#readme 
Rizzo Framework pro generování statických webů pomocí Groovy. Web https://github.com/fifthposition/rizzo/wiki 
Spock Testovací framework, který podstatně zjednodušuje psaní testů. Integruje BDD i mock objekty Testování http://code.google.com/p/spock/wiki/GettingStarted 
Tellurium Nástavba nad frameworkem Sellenium pro snažší psaní testů webových rozhraní. Testování http://code.google.com/p/aost/wiki/UserGuide070Introduction 
Zobrazuje se 22 položek
Comments