Začínáme

Groovy lze kompilovat za běhu programu, proto na rozdíl od ostatních jazyků není třeba pro jeho vyzkoušení nic instalovat. Návody na tomto portálu obsahují názorné ukázky kódu, které lze ihned spustit a prohlédnout si výsledky. S kódem můžete experimentovat přímo v prohlížeči. Tlačítko Execute Script slouží ke spuštění skriptu. Sekce Output obsahuje systémové výpisy, případě návratovou hodnotu (pokud poslední řádek začíná "==>" jedná se o výpis návratové hodnoty skriptu). Dojde-li k chybě, objeví se její výpis v sekci Stacktrace. Některé ukázky obsahují podpůrný kód. Takový kód bude většinou uveden na konci skriptu pokud možno tak, aby nebyl na první pohled vidět (jako např. metody "methodMissing" a "propertyMissing" následující ukázky).


Pro běžné používání samozřejmě budete potřebovat mít Groovy nainstalované. Začátečníkům bohatě postačí si stáhnout jedno ze dvou vývojových prostředí, které Groovy velmi dobře podporují, a to buď SpringSource Tool Suite nebo IntelliJ IDEA. SpringSource Tool Suite je nástavbou nad oblíbeným IDE Eclipse a jeho hlavní výhodou je zaštítění společností SpringSource, která zárovneň zaštiťuje i samotný jazyk Groovy. IntelliJ IDEA je k dispozici ve dvou verzích - zdarma a placené, přičemž verze zdarma např. nepodporuje framework Grails. Volba IDE záleží většinou osobních preferencích. Oba dva zmíněné nástroje jsou přibližně stejně použitelné, ostatní IDE, jako např. NetBeans za nimi velmi zaostávají. Pokud nevíte, jaký si vybrat, zvolte spíše SpringSource Tool Suite, vyhnete se tak placení, pokud byste chtěli začít pracovat s frameworkem Grails.

Pokud chcete instalovat Groovy manuálně, doporučuji tento návod http://groovy.codehaus.org/Installing+Groovy, v případě operačních systémů Windows či Debian/Ubuntu lze také využít binárních instalátorů, které stáhnete na stránkách http://groovy.codehaus.org/Download.

Pokud již máte vše potřebné, můžete pokračovat dle svých dosavadních znalostí na některou z následujících stánek

Podřízené stránky (2): Groovy polopatě Pro Javisty
Comments